Hiển thị tất cả 8 kết quả

Phật Bản Mệnh gồm có 8 vị chủ tôn, còn được gọi là Phật hộ thân. Thông qua 12 nhân duyên, Thiên can, Địa chi và năm yếu tố cơ bản là đất, nước, gió, lửa, không khí, Phật giáo mật tông đưa ra thuyết 8 vị Bản Tôn chủ quản 12 con giáp. Mật tông thường gọi là 8 thần hộ thân, 8 Phật độ mạng.

Phong Thủy Rồng Xanh có đầy đủ các vị phật bản mệnh với kích thước lớn nhỏ cũng nhưng nhiều loại đá và màu sắc phù hợp với mọi tuổi

Hãy liên hệ với chúng tôi 0949 633 479 / 0947633 486 để được tư vấn sản phẩm phủ hợp nhất