Quả cầu phong thủy mệnh kim giúp bổ trợ năng lượng mạnh mẽ cho người mệnh Kim.

Mệnh Kim phù hợp với quả cầu màu trắng theo tương hợp, và phù hợp quả cầu màu vàng theo tương sinh, Thổ sinh Kim

Xem thêm các quả cầu khác tại Quả cầu phong thủy

Hiển thị tất cả 5 kết quả